Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jullie zijn vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik jullie aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jullie krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Kim Broer, eigenaresse van Relatiekrachtig, gevestigd in Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65652762.

Persoonsgegevens

Jullie contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jullie te houden over de relatietherapie als Kim Broer van Relatiekrachtig. En om een factuur op te kunnen maken.
Ik vraag alleen naar jullie contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zien jullie er na de kennismaking ervan af dan is dat goed. Dan verdwijnen jullie eventuele gegevens uit mijn systeem.

Beveiliging

Bij deze wet wordt van mij verlangd dat ik jullie gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jullie. Alles wat we via mail bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mijn site www.realtiekrachtig.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jullie. Ik gebruik geen cookies.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jullie op of bewaar iets wat jullie bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten dossierkast. Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jullie persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik zal ik jullie gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jullie niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jullie rechten

Ik respecteer jullie privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jullie gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Zelfreflectie en echt contact is voor mij de basis voor een goed gesprek.

Graag zou ik met jullie in gesprek willen gaan.